Bloedonderzoek

Een bloedonderzoek kan gebeuren om verschillende redenen en wordt steeds afgenomen in samenspraak met de behandelende huisarts. 

In het kort

 • NUCHTER = 8 tot 12 uur niet gegeten hebben
 • Water drinken; koffie zonder suiker en melk; thee zonder suiker of melk mag wel
 • Tandenpoetsen mag WEL
 • Denk eraan: vaak is er ook een urine-onderzoek; dus zorg dat je nog kan plassen
 • medicamenten WEL nemen

Wanneer vraagt de huisarts een bloedonderzoek aan?

 • Om een diagnose te stellen: een labotest helpt bij het stellen van de juiste diagnose. 
 • Om de evolutie van een gekende ziekte te volgen, bijvoorbeeld suikerziekte of schildklierproblemen.
 • Om na te gaan of u risico loopt op bepaalde aandoeningen.
 • Bij een aantal geneesmiddelen wordt uw bloed geregeld gecontroleerd om de juiste dosering te bepalen of om bijwerkingen vroegtijdig op te sporen.
 • Indien u zelf een test wou aanvragen, leg dan duidelijk uit waarom.
 • Regelmatig vraagt de huisarts ook een urinestaal om een aantal aanvullende testen uit te voeren. Indien u voor een bloedafname komt, vermijd dan te gaan plassen net voor u bij de huisarts op consultatie komt.

Hoe gebeurt dit bloedonderzoek?

 • De huisarts spant de arm tijdelijk af met een spanband en prikt met een fijne naald een ader aan. Hij of zij prikt één of meerdere buisjes bloed. In de buisjes zitten verschillende mengsels die alleen andere testen op het bloed toelaten. Men neemt steeds slechts een kleine hoeveelheid bloed af.
 • Het bloedonderzoek kan nuchter of niet-nuchter gebeuren. Dit speek je af samen met de huisarts.

Wat is een nuchter bloedonderzoek?

 • De huisarts zegt op voorhand of u nuchter moet zijn of niet. ‘Nuchter’ betekent dat u acht tot twaalf uur vóór de test niet mag eten of drinken (water drinken mag wel). Onder andere voor de bepaling van suiker is het belangrijk dat de afname nuchter gebeurt. Dit kan ook gelden voor de bepaling van cholesterol. Uw medicatie mag u echter nog steeds innemen, ook al gebeurt de bloedafname ‘nuchter’.

Wat is de waarde van een bloedonderzoek?

 • Hoe gerichter de huisarts bepaalde testen kan aanvragen, hoe meer kans dat hij of zij er ook een goede conclusie uit kan trekken. Op basis van uw persoonlijk risicoprofiel of symptomen zal de huisarts dus bepaalde testen wel of niet aanvragen.
 • Een test kan vals-positief of vals-negatief zijn. Bij een vals-positieve test  wordt een afwijking gezien in het bloed die niet overeenkomt met uw klachten. U bent dan dus niet ziek. Hoe groter het aantal aangevraagde testen, hoe hoger het risico op vals-positieven. Bespreek een positieve test dus steeds met de huisarts zodat u niet nodeloos ongerust dient te zijn. Bij vals-negatieve testen wordt er toch geen afwijking in het bloed gezien ondanks bijhorende klachten
 • Niet alles kan worden nagekeken bij een bloedonderzoek. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het geen zin heeft om uw bloed op ‘alles’ te testen. Zo kunnen de testen langdurig perfect normaal blijven bij bepaalde kankers.
Verder info op Domus Medica